Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

Yukarı Sonraki

İkna Etme Sanatını İyi Bilmek Çok Şey Kazandırır: Her İşte!

     Psikologların soyut olarak incelediği ikna ve uzlaşma konuları, birden iş adamlarının da “favorisi” oldu. Amerika’da kaldığım 25 yıl boyunca, tecrubi (uygulamalı) psikoloji uzmanı olarak çeşitli firmalara ben de psikoloji konusunun pratik yöntemlerini anlatmaya başlamış, rağbet arttıkça iyide para kazanmıştım.

     Türkiye’de ise ilk defa 1975’de Açık Üniversite’de (Yaykur’da) televizyonda bunun dersini vermiş ve bir de bu isimli kitap yazmıştım. Aradan 20 yıldan fazla geçti bu sefer Hayat Yayınları benden bu konunun yeni kitabını yazmamı istedi. İlgiyi iyi takip etmişler ki birkaç ayda tükenip 2. Baskısını yaptılar. Bu yıldan itibaren de Türk 2000’ler Vakfı’nın seminer konusu oldu (Mayıs 1999’da TMİ’nin bir kolu olan “Birleşmiş Beyinler” adlı danışma firmasının topladığı çeşitli firma yöneticilerine 2 günlük kurs verdik(*))

      İkna (“inandırma”dan biraz farklı, “kandırma”dan çok farklı) olan bu konunun uygulanış teknikleri sayesinde ne elde ediliyor? İlgi neden?

     Sözü geçen kitabımın başlangıcında bunu şöyle izaha çalışmıştım:

    “Bugün psikoloji biliminin önemli konusu haline gelen “İKNA” daha bu ilim doğmadan hemen herkes tarafından her konuda kullanılıyordu.

    Kimi deneyimine dayanarak, kimi rasgele, ama ilk ve son çare olarak buna başvuruyordu. Aşık sevgilisini ikna için tatlı dil kullanırken, bilmeden psikolojinin ikna tekniklerini doğru yanlış deniyordu. Evlenmek istediği bir kızı veya ailesini ikna için bir şeyler söylüyor veya yapıyordu(başlık parası vermek veya vermemek gibi). Avukat yargıcı, politikacı seçmeni, reklamcı, pazarlamacı müşteriyi iknaya çalışıyordu. Hala da çalışıyor.

Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır

    Her konunun araştırma konusu olduğu günümüzde, insanların kabullerinde rol oynayan psikolojik etkenler de incelemeye alındı. Bundan da pratik dersler çıkarıldı. Hangi yöntemlerin insanları daha çok ikna ettiği, kabul etmeye ve razı olmaya yanaştırdığı bir bir ortaya çıktı. Ve ne gibi yanlışların bunun tersini –yani red etmeleri- doğurduğu da anlaşıldı. Bu sebepten Amerika’da, Tecrubi Psikoloji eğitimimin ötesinde, orada 20 yıl boyunca uygulamaları yakından takibe almakla iyi ettiğimi sanıyorum. Çok şey gördüm ve öğrendim. Aşıkları bilmem ama, artık pazarlamada, politikada, müzakerelerde ve daha önemli işlerde ikna işine girişenlerin bunu daha bilinçli (ve “bilimsel”) olarak yapmakla nasıl hatırı sayılır başarılar kazandırdıklarını gözlerimle gördüm, okudum, araştırdım.”(sah.7-8)

İknacılar

    İkna’nın etki alanını şöyle özetleyebiliriz:

    Gerek sosyal, gerekse iş yaşamımızda etkili ve verimli iletişimin anahtarı ikna ve uzlaşma tekniklerini bilmektedir. Bizi verimsizliğe, iletişimsizliğe sürükleyecek tartışmalara girmek yerine ikna/uzlaşma yöntemlerini uygulamak her zaman daha iyi sonuçlar ortaya çıkarır. Modern psikoloji bilimi bu konuyu araştırmış ve şaşırtıcı yöntemler geliştirmiştir.

     İkna psikolojisi hem sözlü, hem de yazılı işlerde etkili olur.

     Bu sayfalarda sık sık ikna tekniklerinden de, uzlaşmadan da söz edeceğiz.   R.O.T.

Yukarı Sonraki

     Bu site hakkındaki sorularınızı ve görüşlerinizi webmaster@zamandayolculuk.8m.com adresine  yollayabilirsiniz.
     Son olarak
07 Ocak 2000 tarihinde güncellenmiştir.